O NÁS

V současné době se spolek ZVONEK věnuje především pohybové průpravě a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.

  • Organizujeme zábavné soutěže pro děti, které kombinují sportovní a vzdělávací aktivity
  • Realizujeme on-line pohybová cvičení
  • Pravidelně 1x týdně vedeme pohybový kroužek, v rámci kterého se děti učí různým druhům sportu (atletika, gymnastika, basketball, vybíjená atd.), pohybovým sportovním hrám a cvičením

Účelem spolku ZVONEK je zejména:

  • Vzdělávání a péče o volný čas dětí a dospělých.
  • Propagace, podpora a péče o sociální skupiny obyvatel nebo jednotlivce.
  • Ochrana, propagace a podpora ochrany přírody a krajiny.

Členové tohoto spolku se dlouhodobě pohybují v oblasti rodičovství, péče o malé děti či péče o jinou závislou osobu. Věnujeme se dále otázce podpory péče o děti s poruchami autistického spektra.

Hlavní účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím:

Vzdělávání, osvěty, lektorství, pořádání seminářů, přednášek a konferencí, pořádání benefičních akcí.

Realizace praktických opatření nebo akcí.

V rámci naší činnosti spolupracujeme s dalšími subjekty zejména z neziskové a veřejné sféry.

 

KONTAKT

ZVONEK, z. s.

Adresa: Na Kopečku 5, 463 22 Mníšek
IČ: 04460618


Hlavní kontaktní osoby:

Ing. Martina Pšeničková, úsek pohybové průpravy dětí
E-mail: m.psenickova.mp@gmail.com


Projekt „Rozvoj pohybových dovedností dětí“ byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje, z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory: Školství a mládež.